FUVIGLM09

Sprzątamy Stary Cmentarz

PDFDrukujEmail

 

W dzisiejszej akcji - "Sprzątamy Stary Cmentarz" - udział wzięli Wolontariusze Stowarzyszenia "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" - uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie wraz z nauczycielami, oraz Genealogowie Krośnian Alicja i Andrzej Michał Ryglowie. Na opublikowany Apel w/s rozszerzenia akcji o udział Krośnian - odpowiedział - JEDYNY KROŚNIANIN - p. Stanisław Hejnar - ......

Pani Marta Rymar Konserwator Miejski, w imieniu swoim własnym i Pana Piotra Przytockiego Prezydenta Miasta Krosna,  podziękowała Wolontariuszom za podjęcie tej inicjatywy. To wstyd dla nas, obecnych mieszkańców miasta Krosna, że dawni mieszkańcy naszego miasta, spoczywają w tak zaniedbanym miejscu. Naszym kolejnym staraniem będzie kontynuacja prowadzenia prac porządkowych - wykoszenie trawy - a przede wszystkim uniemożliwienie ciągłych profanacji, głównie za sprawą libacji alkoholowych oraz pozostawianych śmieci. Wolontariusze usunęli śmieci, niemniej jednak bez zdecydowanego zagospodarowania terenu i śmieci i chwasty - niebawem powrócą.

Przyświeca nam idea stworzenia na terenie zamkniętej nekropolii kulturowego parku pamięci. I w tym kierunku, będziemy zdecydowanie podążać, podejmując w tej sprawie rozmowy z Panem Prezydentem i Panią Konserwator Miejski. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź Prezydenta Miasta Krosna w sprawie ustawienia kontenerów na śmieci, usunięcia stacji TRAFO, oraz nade wszystko pilnego podniesienia kilkunastu pomników nagrobnych pozostających "twarzą do ziemi". Zawnioskowaliśmy również do Pana Prezydenta o wyrażenie zgody na postawienie w okolicach bramy głównej - SKARBONY - na datki z przeznaczeniem na remonty i konieczne prace na Starym Cmentarzu w Krośnie.