FUVIGLM09

W oczekiwaniu na zapowiedzianą odpowiedź na nasze pismo

PDFDrukujEmail

W oczekiwaniu na zapowiedzianą odpowiedź na nasze pismo, kieruję do Pana ten zapis - o nic nie prosząc - bardziej informując - ta sprawa dotyczy podstawowych braków szpitala, którym Pan kieruje i nie ma na to naszej zgody.

Jako wyraz szacunku, odebrałam zaproszenie dr n.med. Jana Wojciecha Wrońskiego, do udziału w Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej,Onkologicznej i Naczyniowej oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bardzo merytorycznie i na wysokim poziomie, przygotowana przez dr J. W. Wrońskiego konferencja, odbyła się dzisiaj w Auli PWSZ w Krośnie. Na temat aktualnych standardów leczenia tarczycy, oraz leczenia małoinwazyjnego nowotworów przewodu pokarmowego. Autorytety polskiego klinicznego świata - wypowiedziały się w przedmiotowych zagadnieniach. Zaproszeni eksperci w swoich wystąpieniach, obrazując metody diagnozowania i leczenia, kładli nacisk na dostępność nowoczesnego sprzętu medycznego. Zasłuchana, w to wszystko - co - pojawiało się pomiędzy merytoryką wykładu - NOWOCZESNY SPRZĘT, NOWOCZESNE URZĄDZENIA - dzisiaj była mowa o endoskopach - to wszystko poważny brak Oddziału Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie.

Jestem zbulwersowana słuchając wypowiedzi krośnieńskich chirurgów, którzy mówili, że nie ma u nas nowoczesnego sprzętu - i odnosząc się natychmiast do treści naszego listu z dn. 28 maja br. - To kolejne wielkie rozczarowanie!!!!! Na koncie Stowarzyszenia "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" zalega od 23 grudnia 2017 r. - 16.694,89 zł. kwota zebranych środków finansowych, pod zakup mammografu - już dzisiaj - deklarujemy dofinansowanie zakupu, tak niezbędnego endoskopu "biały" "niebieski " - dla Chirurgii Onkologicznej naszego szpitala w Krośnie. Lekarze krośnieńskiego szpitala to wysokiej klasy fachowcy - brak sprzętu medycznego, odcina im strategiczne możliwości.
Mam odwagę przypomnieć - właśnie z tego powodu - niestety! nadal jestem pacjentką Instytutu Onkologicznego w Gliwicach i Krakowie.

Panie Dyrektorze Krośnieńskiego szpitala!
W oczekiwaniu na zapowiedzianą odpowiedź na nasze pismo,
kieruję do Pana ten zapis - o nic nie prosząc - bardziej informując - ta sprawa dotyczy podstawowych braków szpitala, którym Pan kieruje i nie ma na to naszej zgody.
Nie zwijamy żagli i w każdej ważnej sprawie zabierzemy głos - a ta - do tej kategorii należy.

Kamila Bogacka
Prezes Zarządu Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko "
"Kampania Społeczna nad, którą przypięłam różową wstążkę "

 

Żadna pamiątka nie równa się ludzkiej pamięci

PDFDrukujEmail

Żadna pamiątka nie równa się ludzkiej pamięci, która jest mimo wszystko najtrwalszym tworzywem świata. Zlewające się w jedno - rozmaite wydarzenia - historie pojedynczych ludzi - są gwarantem ciągłości istnienia, nie tylko w zapisach, ale i w rzeczywistości. Jedyne, co się naprawdę liczy, to wieczna teraźniejszość. Życie bez rzetelnej pamięci - nigdy nie będzie prawdziwe.

Więcej...

   

Widowisko Musicalowe "Tych miasteczek nie ma już"

PDFDrukujEmail

Dzięki genialnej muzyce i fabule można się w tym gatunku zakochać. Kurtyna idzie w górę, słychać brawa..... Wychodzi pierwszy, jak się później okazuje główny bohater - Żyd mleczarz Tevje. W tym miejscu chcę powiedzieć coś o aktorze odgrywającym tę postać - Jan Michalak jest wprost rewelacyjny. Ma mocny, donośny, ale bardzo ciepły, wręcz aksamitny głos, świetną dykcję, doskonale zachowuje się na scenie, potrafi swoją grą wzruszyć i rozbawić. Rewelacja. Jeszcze słówko o aktorach – fenomenalni – grają świetnie! Zmiany scenografii, kolejne sceny - kolejne dowody geniuszu reżysera, Jakuba Bulzaka - scenografów, choreografów.Więcej...

   

List otwarty do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej

PDFDrukujEmail

Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko"
38-400 Krosno ul. Sienkiewicza 2
KRS 0000 315 184
www.cd.emedialo.pl

Krosno, dnia 5 maj 2018 r.
List otwarty do Minister Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani
ELŻBIETA RAFALSKA
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Szanowna Pani Minister,
Od wielu lat jesteśmy mocno zaangażowani we wszelkie działania pomocowe na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Uczestniczymy wymiernie w ich życiu, oraz nie jesteśmy tylko bacznym obserwatorem rozwiązań systemowych – na ich rzecz. Wieloletnia nasza dobroczynna działalność, wyręcza państwowy system.

Z wielkim szacunkiem i nadzieją podeszliśmy do zasady profesjonalności Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, doceniając podjęcie prób działania w wielu strategicznych kwestiach dotyczących konkretnych problemów osób niepełnosprawnych. I z wielkim zaskoczeniem i smutkiem przyjęliśmy medialną wiadomość, w jaki sposób została wykorzystana praca tejże Krajowej Rady Konsultacyjnej w aktualnym sporze z niepełnosprawnymi i ich rodzinami, protestującymi po dziś dzień – 18 dzień – w Sejmie.

Podzielamy postulaty matek protestujących w Sejmie i oficjalnie popieramy. Walka toczona na sejmowym korytarzu przez matki i ojców niepełnosprawnych dzieci jest naszym zdaniem w pełni zasadna. Należy pamiętać, że wśród nich, to bardzo często osoby głęboko osamotnione. Przez to, iż w opiece nad niepełnosprawnym, nie ma przy nich małżonków lub krewnych. Ten stan rzeczy - dodatkowo pogarsza ich położenie. Godne opłacanie rodziców niepełnosprawnych osób i tak będzie dla państwa tańsze niż - gdyby ci niepełnosprawni - trafili do publicznych ośrodków opieki << żelazna logika >>.

Musi się znaleźć rozwiązanie na skuteczną pomoc dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Muszą się czuć bezpieczni i mieć ogromne wsparcie naszego Państwa w ich sytuacji. Dzisiaj w atmosferze przeogromnego napięcia – Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko" - również czeka na efektywne rozwiązania w tej kwestii.

Szanowna Pani Minister,
zaangażowanie naszej organizacji w pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, pokłada w przyjętym przez Panią stanowisku, daleko idące nadzieje w niezawodne rozwiązania i perspektywy osób niepełnosprawnych w Polsce.


Z poważaniem,
Kamila Bogacka
Prezes Zarządu Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko"

   

Poparcie dla protestujących Rodziców

PDFDrukujEmail

Musi się znaleźć rozwiązanie na skuteczną pomoc dla Was - Rodziców - wychowujących niepełnosprawne dzieci!

Dobrze by było, abyśmy my, wszyscy Polacy, zrobili wszystko, aby Rodzice niepełnosprawnych dzieci, czuli się bezpieczni i mogli liczyć na ogromne wsparcie naszego Państwa w ich wychowywaniu. Aby wszystkie polskie mamy niepełnosprawnych dzieci - czuły opiekę i serdeczne przytulenie do serca. Dzisiaj w atmosferze przeogromnego napięcia - Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" - również czeka na skuteczne rozwiązania w tej kwestii.

Na takie poparcie protestujący w Sejmie rodzice niepełnosprawnych dzieci na pewno długo czekali. Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" będzie składało oficjalne pismo w tej sprawie do Minister Elżbiety Rafalskiej. Walka toczona na sejmowym korytarzu przez matki i ojców niepełnosprawnych dzieci jest naszym zdaniem w pełni zasadna. Należy pamiętać, że wśród nich, to bardzo często osoby głęboko osamotnione. Przez to, iż w opiece nad niepełnosprawnym, nie ma przy nich małżonków lub krewnych.

Ten stan rzeczy - dodatkowo pogarsza ich położenie. Godne opłacanie rodziców niepełnosprawnych osób i tak będzie dla państwa tańsze niż - gdyby ci niepełnosprawni - trafili do publicznych ośrodków opieki << żelazna logika >>.

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy - trwacie.
Jesteśmy z Wami.

   

Strona 6 z 68