FUVIGLM09

O stowarzyszeniu

DrukujEmail

Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko”,  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w zakresie pożytku publicznego i mającym na celu:

1. rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających wszelką działalność pożytku publicznego w tym opiekę nad chorymi, niepełnosprawnymi i biednymi.


2. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe wymienionych wyżej działalności.Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia "Czyń Dobro, Mimo Wszystko":

 

PBS Oddział Krosno - Numer Rachunku: 62 8642 1171 2017 7101 6085 0001