FUVIGLM09

Wolontariat

DrukujEmail

W 2009 r. pozyskano około 60 młodych wolontariuszy.

Aukcja Kwesta - Górskie Zawody Balonowe - Maj 2008

Uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych Nr 3 Krosno z klasy mgr Agaty Janowskiej:
- Aleksandra Sajdak
- Dominik Bartyński
- Jakub Najbar
- Maciej Moskal
- Kinga Kasprzycka
- Remigiusz Probala
- Izabela Bienia
- Katarzyna Subik
- Dawid Zając
- Patryk Burger

Róża dla Hospicjum 07.03.2009
- Elżbieta Rygiel
- Aleksandra Gierlach
- Karolina Kaptan
- Natalia Kukut
- Patrycja Łukasik
- Aleksandra Lewandowska
- Marlena Augustyn
- Mateusz Bolek
- Patryk Burger
- Remigiusz Probala

Carmen – Opera w RCKP 17.05.2009

Studenci PWSZ w Krośnie:
- Jolanta Basza
- Janusz Kasprzyk
- Anna Kilar
- Anna Szydło
- Natalia Borkowska
- Barbara Kawalec
- Marta Pawłucka
- Marzena Ryż

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. St. Szpetnara

„Pomagajmy razem” podczas XXV Zawodów Balonowych na płycie lotniska w Krosnie (01-02.05.2009)
- Anna Szydło
- Jolanta Basza
- Ewelina Gosztyła
- Barbara Kawalec
- Janusz Kasprzyk

Aukcja dzieł sztuki w Iwoniczu Zdroju – 17.07.2009

Kibice sportowi Krośnieńskiego Klubu Karpaty pod opieką p. Piotra Probali
- Damian Kapcio
- Błażej Brożyna
- Daria Probala
- Sylwia Zając
- Anna Meier
- Patryk Dżugaj
- Dawid Szczęsny
- Dawid Szeliga
- Łukasz Rymarz
- Krystian Szostak

Uroczystość nadania Honorowego Członkostwa ks. Tadeuszowi Szeteli

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie:
- pani Alicja Kus
- Piotr Borkowski
- Wojciech Majcherczak
- Joanna Kielar
- Agnieszka Piękoś
- Agnieszka Mróz
- Karolina Mielech
- Justyna Łepkowska

Harcerze Szczepu „ Bractwo Góralskie” przy O. O Kapucynach
- obsługa koncertu „ Głos Duszy”
- obsługa uroczystości Nadania Honorowego Członkostwa ks. T. Szeteli